Genealógia Kolthay

Genealógiai tanulmányok és adattár

A kövesdi báró Huszár család adattára

I. táblázat

           Rangemelés: bárói cím 1728. 06.07. Graz

1.       kövesdi br. Huszár József főispán *1695. †1763. 05.15. Abafája ∞1730. hallerkeöi br. Haller Borbála *1718.10.05.Kapjon †1754.10.28. Mikeháza. (br. Haller György kir.tanácsos = gr.Kornis Anna)

2.       Krisztina br. Pölnitz Lajos

3.       Zsuzsanna †1778. ∞ gr. Ybarra Ignác

4.       Sándor  főkirálybíró*1740. 12.04. Abafája †1797.06.05. Abafája ∞ perényi br.Perényi Mária Magdolna (br.Perényi Antal = gr.Keresztes Terézia)

5.       II.József főispán *1742. †1818.12.02. Náprád 1.∞ perényi br. Perényi Mária (br.perényi Károly főispán = csapói Kun Zsuzsanna)  2.∞ zabolai gr. Mikes Kata *1752. †1806. 05. 07. Szinye. (gr. Mikes Antal főkirálybíró=gr.Haller Zsuzsanna)

6.       Antal *1760. 05.07. Abafája. †1804. 04. 02. Nagyvárad.(meggyilkolták) ∞1790.03.01. göncruszkai gr. Kornis Anna *1768. 11. 06. (gr. Kornis Antal főispán = gr. Pálffy Karolina)

7.       Borbála bethleni gr. Bethlen Farkas (gr. Bethlen László = br. Bánffy Klára)

8.       Károly orsz.gy.követ *1794.10.24. Kolozsvár †1869. 07.14. Kolozsvár. ∞ 1817.12.02. hídvégi gr. Nemes Anna *1801.02.06. Szászrégen †1883.08.20. Kolozsvár. (gr. Nemes Károly = ernsthauseni Ernst Zsuzsanna)

9.       János jogtudós *1823.01.20. †1881.07.20. Kolozsvár. ∞ 1878. Laura Edle von Weinzierl zu Trautenburg. *1854. †1812. 08.11. Isaszeg.

10.   Zsuzsanna  *1826. †1841. 02. 14.

11.   II. Sándor huszár fhdgy.1849. színházi intendáns, *1827. Nagyfalu †1906. 01.25. Kolozsvár.

12.   II. Károly huszár fhdgy. 1849. o.gy.képv. cs.kir.kam. *1829. 03.15. Kolozsvár †1895. 08.30. uo. ∞ 1853. 07.02. Abafája, kászoni br. Bornemisza Klára *1830. 06. 03. Erzsébetváros †1879. 12. 24. Báld (br. Bornemisza Pál cs.kir.kam. = zabolai gr. Mikes Klára)

13.   Erzsébet *1831. †1856. 08.12. Kolozsvár. ∞ 1801. 07.27. Kolozsvár, bethleni gr. Bethlen Camillo *1827. 11. 16. Bajom †1883. 05.06. (gr. Bethlen József = gr. Haller Borbála)

14.   Miklós hdgy. 1849. *1832. 12.22. Kolozsvár †1880. 03.16. Náprád.

15.   Ádám huszár hdgy. 1849. *1834. 02.15. Nagyfalu †1897. 02.26. Kolozsvár. ∞ 1856. kászoni br. Bornemisza Zsuzsanna * 1841. 03. 25. †1928. 02. 28. Budapest. (br. Bornemisza Ignác alispán = sárosberkeszi Katona Klára)

16.   Margit festőművész  *1854. 03.23. Szentmargita †1927. 11. 27. Kolozsvár ∞ bethlei gr. Bethlen Árpád 1850. 10.25. Szászbonyha †1912. 07.05. uo.

17.   Klára Brünni alapítványi hölgy *1855. 04.23. Szentmargita †1916. 06.17. Bécs.

18.   Erzsébet  *1856. 11. 26. Kolozsvár †1941. 11. 22. Nagyvárad. ∞ 1876. 05.15. Abafája, uzoni gr. Béldi Kálmán huszár fhdgy.*1851. 06.30. Kolozsvár †1929. 10. 20. Báld. (gr. Béldi Ferenc főispán = vargyasi Dániel Zsófia)

19.   III. Károly  (kövesdi és brenhidai)cs.kir.kam. *1859. 06.12. Kolozsvár †1912. 04. 12. Bécs. ∞ 1887. 01.15. Bécs, hídvégi gr. Nemes Mária *1865. 06.25. Baden bei Wien †1921. 08. 15. Abafája. ( gr. Nemes Vince v.b.t.t. cs.kir.kam. máltai lovag = kapriórai br. Wodianer Gabriella)

20.   Ilona portréfestő *1865. 02.19. Szentmargita †1932. 10.10. Budapest. ∞ 1904. 06.01. Budapest, dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső *1869. 07.13. Bécs †1947. 12. 16. Budapest.

21.   Pál huszár kpt. cs.kir.kam. *1872. 06.30. †1917. 05.20. Budapest. ∞ hídvégi gr. Nemes Polixena *1882. 03. 20. Hídvég †1963. Kolozsvár. (gr. Nemes János fhdgy. = gr. Bethlen Polixena)

22.   Mária Terézia *1889. 02. 15. Bécs †1968. 03.06. Keszthely. ∞ 1912. 02. 15. Kolozsvár, kövesdi br. Huszár László ulánus fhdgy. cs.kir.kam. *1884. 05. 11. Anarcs †1966. 10.27. Ituzaingo. (br. Huszár Imre = baloghfalvi Czóbel Emma)

23.   Margit *1898. 06.22. Abafája †1938. 07.18. Kolozsvár. ∞ 1922. bethleni gr. Bethlen Ödön *1893. 07. 13. Aranyosgyéres †1968. 05.29. Bécs. (gr. Bethlen Bálint = gr. Béldi Berta)

 

II. Táblázat

1.       Terézia mezőkövesdi Újfalvi Sámuel

2.       Anna 1809. ∞ gr. Thoroczkay Pál

3.       III. József o.gy. követ †1838.  1. ∞ széki gr. teleki Borbála *1783. 12.16. Marosvásárhely †1805. 02.05. (gr. Teleki János tanácsos = gr. Mikes Erzsébet) 2. ∞ zabolai gr. Mikes Mária *1763. †1836. (gr. Mikes Zsigmond főkirálybíró = ábrahámfalvi Ugron Júlia)

4.       Jozefa gr. Kornis Mihály

5.       Kata 1.∞ kricsfalvi br. Sztojka Zsigmond (id. br. Sztojka Zsigmond = br. Perényi Klára) 2.∞ cseleji Ferenczy Ignác

6.       Mária *1801. †1841. 07.11. ∞ 1823. 02.18. Szinye kászoni br. Bornemisza József *1795. 04.03. †1873. 02.23. Marosvásárhely (id. br. Bornemisza József = nagybarcsai Barcsay Róza)

7.       Zsigmond *1812. Kapjon †1848. Restolc (meggyilkolták) ∞ 1838. 20.09. szigeti Szerencsy Eszter *1809. 09.09. Kisszelmenc †1853. Kassa (szigeti Szerencsy Tamás főjegyző = baloghfalvi Czóbel Julianna)

8.       Lajos  nemesi testőr, nemzetőr őrgy. *1814. 03. 15. †1877. 08. 15. Szilágysomlyó  ∞ molkbruni Bousiard Terézia *1810. †1848. 11.22. Hídvég.

9.       Mihály  *1820. †1847. 12. 13. Sáromberke ∞ gr. Bethlen Ágnes (1. ∞ gr. Toldalaghy Mihály) (gr. Bethlen György = br. Bánffy Ágnes)

10.   Károly  *1830.† 1883. 05.19. Bécs. ∞ Maria baronin von Busan

11.   Ilona  *1826. †1897. 11. 03. Dengeleg. ∞ marienseei  Mancz Antal *1826. †1896. 11. 26. Dengeleg. (Manz de Mariensee Vince birodalmi lovag)

12.   Gábor *1846.

13.   Kálmán assessor, tanácsos *1842. 02.15. Náprád †1907. 05.28. Pozsony ∞ 1866. 10. 21. Anarcs,  szmrecsányi Szmrecsányi Zsófia *1842. 01.02. Turjaremete †1922. 01. 10. Budapest. (szmrecsányi Szmrecsányi Ernő = szigeti Szerencsy Julianna)

14.   Imre  *1846. 02.24. Náprád †1892.01.02. Budapest. ∞ 1879. 04.21. Anarcs, baloghfalvi Czóbel Emma  * 1850. 01.01. Anarcs †1949. 01. 14. (baloghfalvi Czóbel Imre cs.kir.kam = vajai és luskodi gr. Vay Eveline)

15.   Margit apáca *1869. 01.19. Anarcs †1932. Budapest.

16.   III. Sándor hivatalnok *1870. 10.05. Anarcs †1920. 03. 21. Debrecen. ∞ Timmel Erzsébet *1871. Esztár †1952. 11. 20. Budapest. (Timmel Vince = Debreczeny Zsuzsanna)

17.   II. Kálmán fhdgy. *1872. 05. 21. Anarcs.

18.   György *1901. 10.06. Anarcs †1965. 03.03. Budapest. 1.∞ 1927. 03.06. Budapest kisjeszeni Jeszenszky Ilona (Jeszenszky Manó = Náday Ilona) 2. ∞ 1943. 08.29. Désfalvi Erzsébet *1910. 04. 16. (Désfalvi János = városvalvi Dersi Ilona)

19.   Magdolna *1903. Anarcs †1906. 04. 15. uo.

20.   Klára *1906. 01. 02. Anarcs  ∞ 1928. 05. 24. erdőszentmiklósi Lázár Árpád *1897. 06.18. Szászmáté †1966. 10.07. Budapest.

21.   Marianne *1907. 08.15. Anarcs †1990. 09. 28. Budapest.

22.   Beatrix *1928. 10. 03. Budapest †1970. 03.21. uo. ∞ Lukács Lóránt.

23.   Lóránd *1880. Jakabfalva †1895. 09.16. Anarcs.

24.   László fhdgy. cs.kir.kam. *1884. 05.11. Anarcs †1966. 10.27. Ituzaingo. ∞ kövesdi és brenhidai br. Huszár Mária Terézia  *1889. 02. 15. Bécs †1968. 03.06. Keszthely. (br. Huszár Károly cs.kir.kam. = gr. Nemes Anna)

25.   II. Zsigmond huszár hdgy.*1887. 06. 01. Gyulaháza †1950 körül München. 1.∞ Adler Lívia  2.∞ Haller Erzsébet 3. ∞ Anna-Mariė N.

26.   IV. József *1913. 03.09. Bécsújhely †1958. 09.01. Temesvár. (kivégezték) ∞ 1950. 07.27. Arad Csiky Erzsébet (elv.1956) (Csiky János földbirtokos = Elisabeth Gutzjahr von Helmhof)

27.   IV. Károly *1914. 05.29. Abafája †2005. 06.28. Caldaro. ∞ 1952. 06.12. Louise S. Menges *1927. Dubrovnik (elv. 1959. 04.07. Victoria) (Ivan Menges mérnök = Dobrila Bosnaković)

28.   Mária Terézia *1915. 10. 01.Abafája †1986. 10. 04. Catamarca. ∞ kuntaplócai Czékus Zoltán repülős fhdgy. *1917. 03. 06. Miskolc †1972. 04.24. Ituzaingo. (Czékus Barnabás földbirtokos = Hutnick Ilona)

29.   Erzsébet *1917. 01. 28. Nagyida †1977. 11.03. Budapest. ∞ 1969. 06.24. Budapest prof. dr. Miskolczy Dezső akadémikus *1894. 08.14. Baja †1978. 12. 31. Budapest. (Miskolczi Ferenc = Nagy Czirok Ilona) (1. ∞ Borbíró Márta [2. ∞ Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas] 2. ∞ gr. Béldi Zsuzsanna [1. ∞ gr. Toldalaghy József)

30.   Mónika *1918. 09. 11. Abafája.†2011. 06. 30. Keszthely ∞1947. 03.15. Várvölgy, v. Kolthay László hdgy. nyáll. őrgy. *1922. 07. 23. Budapest †1997. 03.05. Keszthely. (v. Kolthay Ferenc altbgy. = koltai Kolthay Ilona Irén)

31.  Ilona *1921. 02.24. Abafája, †2020.04.16. Kelowna, Kanada.ja.∞ 1951. 07.01. Malardvill, Brokes Ede bankigazgató *1924. 01. 10.Diósförgepatony. †2008. Kelowna, Kanada (dr. Brokesch Ede földbirtokos = Horváth Mariann)

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 47
Tegnapi: 30
Heti: 249
Havi: 771
Össz.: 302 905

Látogatottság növelés
Oldal: Huszár család adattár
Genealógia Kolthay - © 2008 - 2024 - genealogiakolthay.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »